นักศึกษาฝึกงาน

สันทนาการเพื่อความบันเทิง/สถิติอัพเดททุกเดือน

รับนักศึกษาฝึกงาน

สายงานที่เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน

  • Sales and Marketing
  • VDO and Graphic
  • Copywriter
  • Lawyer

รูปแบบการฝึกงาน เน้นการทำงานจริง Learning by Doing

หลังผ่านการคัดเลือก คุณจะได้เริ่มทำงานตามที่ได้รับมอบหมายผ่านระบบ Clickup-Asana โดยการออกใบรับรองการฝึกงานคุณจะต้องผ่านเกณฑ์การส่งงานไม่น้อยกว่า 75% ของที่บริษัทกำหนด การทำงานอนุญาตให้จัดสรรเวลาในการทำงานด้วยตนเอง ไม่มีตอกบัตรหรือบันทึกเวลาในการทำงานแต่จะถูกกำกับโดยตารางงานประจำสัปดาห์ และจะมี Team Lead คอยชี้แนะในการฝึกงาน หากขาดการส่งงานตามเวลาที่กำหนดมากกว่า 1 ครั้งไม่ออกใบรับรองและส่งใบประเมินแจ้งกลับสถาบัน

You cannot copy content of this page