ประวัติหวย และที่มาสลากกินแบ่งรัฐบาล

ประวัติหวย พ.ศ 2360 – พ.ศ 2500 ราวปีพ.ศ 2360 แต่เดิมนั้นฮวยหวย เป็นวัฒนธรรมหวยมาจากคนจีนที่อพยพมาอยู่ไทย ส่วนใหญ่เล่นกันเฉพาะแค่ในหมู่คนจีนด้วยกัน หลังจากนั้นได้เริ่มตั้งโรงหวยอย่างเป็นทางการขึ้นมาในปีพ.ศ. 2375 ตรงกับรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยโรงหวยดังกล่าวเป็นของรัฐบาลที่มีเอกชนผู้ได้รับสัมปทาน เป็นผู้ดำเนินการและมีนายอากรหวยผู้ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น “ขุนบาล”

ฮวยหวย พ.ศ 2360 – พ.ศ. 2375

พ.ศ. 2360 คนไทยรับวัฒนธรรมหวยมาจากคนจีนที่อพยพมาอยู่ในเมืองไทย เรียกว่า“ฮวยหวย” โดยแทงหวยผ่านตัวอักษรไทยไม่ใช่ตัวเลข
พ.ศ. 2375 จัดให้มีโรงหวยซึ่งเป็นของรัฐ และมีเอกชนเป็นผู้รับสัมปทานดำเนินการ เรียกขานกันว่า “หวย ก.ข.”

หวยและการเปลี่ยนแปลง พ.ศ 2417 – พ.ศ. 2482

พ.ศ. 2417 ออก “ลอตเตอรี่” ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยตรงกับรัชกาลที่ 5
พ.ศ. 2458 ประกาศยกเลิกบ่อนหวย ก.ข.ในสมัยรัชกาลที่ 6
พ.ศ. 2460 ได้รับพระราชทาน พระบรมราชานุญาตจากรัชกาลที่ 6 ให้รัฐออก”ลอตเตอรี่” หารายได้ช่วยบำรุงกองเสือป่าอาสาสมัครรักษาดินแดน
พ.ศ. 2466 ออกลอตเตอรี่กองเสือป่าล้านบาท เพื่อหารายได้มาบำรุงกองเสือป่าอาสาสมัคร (กิจการลูกเสือไทย) ซึ่งพิมพ์จำนวน 1 ล้านฉบับ ขายฉบับละ 1 บาท
พ.ศ. 2476 ออกลอตเตอรี่รัฐบาลสยาม โดยพิมพ์ออกจำหน่ายจำนวน 1 ล้านฉบับ ขายฉบับละ 1 บาท ปีละ 4 งวด ในสมัยรัชกาลที่ 7
พ.ศ. 2477-พ.ศ.2479 คณะรัฐมนตรีได้ให้กระทรวงมหาดไทย ออกสลากกินแบ่งบำรุงเทศบาลโดยพิมพ์จำนวน 500,000 ฉบับ ขายฉบับละ 1 บาท และได้มีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากบำรุงเทศบาลเรื่อยมา
พ.ศ. 2482 กำหนดให้วันที่ 5 เมษายน 2482 เป็นวันสถาปนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจนถึงปัจจุบัน
ลอตเตอรี่

พ.ศ 2517 – พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2517 กำหนดให้ออกพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้น และให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นนิติบุคคล รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2546 สมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้เกิด“หวยบนดิน” ตามมติครม. และมีการจำหน่ายหวยบนดินภายใต้โครงการ “สลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว”
พ.ศ. 2549 หลังการยึดอำนาจรัฐบาลโดยคณะมนตรีเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) รัฐบาลชั่วคราวของยุค พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้ประกาศยกเลิกหวยบนดิน
พ.ศ. 2552 ศาลได้ตัดสินคดีการออกหวยบนดินเข้าข่าย พ.ร.บ.การพนันมากกว่า โดยองค์คณะมีมติด้วยเสียงข้างมากว่า มติ ครม.ในการอนุมัติให้ หวยบนดิน เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หวยบนดินจึงสิ้นสุดลงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
พ.ศ. 2560 เปลี่ยนรูปแบบสลากจากเดิม 1 คู่มี 2 ฉบับ เปลี่ยนเป็นฉบับละ 1 ใบโดยจำหน่ายราคา 80 บาทเท่าเดิม

รูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบใหม่

รูปแบบในอดีตจากเดิมจำหน่ายเป็นคู่ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นรวมชุดใน 1 ฉบับทำให้ง่ายในการจำหน่ายและช่วยลดปริมารณการใช้กระดาษ

เงินรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล

รางวัลที่ 1 มูลค่า 6,000,000 บาท
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มูลค่า 100,000 บาท
รางวัลที่ 2 มูลค่า 200,000 บาท
รางวัลที่ 3 มูลค่า 80,000 บาท
รางวัลที่ 4 มูลค่า 40,000 บาท
รางวัลที่ 5 มูลค่า 20,000 บาท
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว มูลค่า 4,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มูลค่า 4,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว มูลค่า 2,000 บาท

ที่อยู่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

แผนที่และการเดินทาง


website: https://www.glo.or.th/
Email: callcenter@glo.or.th
Call 0-2528-9999
Fax 0-2528-9228
ศูนย์รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 0-2528-9999

Youtube Facebook

You cannot copy content of this page